Rt Ts Bieten 3 S

Het productieproces: van biet naar suiker

De Tiense Suikerraffinaderij en de Belgische suikerbiet: een succeshuwelijk dat al decennia standhoudt. Het grootste deel van de suiker die we produceren, halen we uit lokale suikerbieten. Op deze pagina kom je te weten op welke manier we van biet naar suiker gaan.

Lees verder
  Bietenveld
Rt Ts Rooien Van Bieten 2 S

Het rooien van de bieten

De bieten worden mechanisch gerooid. De bladeren dienen als veevoeder, de wortels worden geladen en naar onze suikerfabriek vervoerd. Daar worden ze gewo­gen en wordt er een staal genomen om het suikergehalte te bepalen. Tegelijkertijd weegt men ook het tarra, of het gewicht van de grond die nog aan de bieten kleeft.

Om deze grond te verwijderen, worden de bieten in een enorme wastrommel gestuwd, waar ze gewassen worden met water onder zeer hoge druk. De bieten worden nadien in zeer kleine stukjes geraspt (snijdsels). De werkelijke suiker-extractie kan nu beginnen.

  Rooien van bieten
Rt Ts Diffusie 4 S

Diffusie

Wanneer de snijdsels in warm water worden ondergedompeld, lost de suiker in de cellen van het bietenvlees vanzelf op in het water. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde de Tiense Suikerraffinaderij een krachtige “T.S. Continu Diffusor”. Nagenoeg alle suikerfabrieken ter wereld hebben intussen deze Tiense uitvinding overgenomen.

De Diffusor is een grote cilindervormige trommel die in compartimenten verdeeld is. Daar worden de snijdsels tegen een sterke waterstroming in voortgestuwd. Het water dat steeds meer suiker opneemt, de zogeheten uitlogingsvloeistof, wordt aan het einde van de trommel opgevangen. Nu komt het er op aan deze vloeistof te zuiveren en de suiker van het water te scheiden.

Aan het andere uiteinde van de Diffusor worden de snijdsels geperst om het overtollige water te verwijderen. Dit noemen we pulp en wordt als kwalitatief veevoeder gediend.

  De T.S. Continu Diffusor
Rt Ts Kalking Verdamping S

Kalking, carbonatie, filtratie en verdamping

De uitlogingsvloeistof bevat naast suiker nog heel wat onzuiverheden. Om deze te verwijderen, gebruiken we kalk en koolzuurgas:

  • de gebluste kalk (Ca(OH)2) doet de onzuiverheden neerslaan,
  • het koolzuurgas (CO2) verbindt zich met de kalk om calciumcarbonaat te vormen. Dit laatste fixeert de onzuiverheden en doet ze bezinken.

Het calciumcarbonaat wordt samen met de onzuiverheden weg gefilterd. Zo bekomen we een totaal doorzichtige vloeistof die 12 à 13% suiker bevat.

Verdamping

Om de suikerconcentratie te verhogen, wordt het sap ingedampt. De verdampingsinstallatie bestaat uit een reeks hoge kolommen die met elkaar verbonden zijn.

De eerste kolom wordt verwarmd met verse stoom onder hoge druk (2 - 3 kg/cm2). Voor de verwarming van de tweede kolom wordt, onder een lagere druk, de stoom gebruikt die afkomstig is van de verdamping van het water in de eerste kolom.

De achtereenvolgende kolommen worden zo verder verwarmd met de stoom uit de voorgaande kolom, steeds onder een lagere druk, tot de 4de of 5de kolom, die onder vacuüm werkt.

  Kalking, carbonatie, filtratie en verdamping
Rt Ts Kristallisatie 2 S

Kristallisatie

Het suikergehalte in de stroop is al heel wat hoger maar nog niet genoeg. De verdamping van de stroop wordt verdergezet in de kookapparatuur, onder vacuüm. Zo ontstaat een oververzadiging die de vorming van suikerkristallen veroorzaakt. We bekomen een halfvast mengsel van stroop en kristallen: de vulmassa. Deze gaat in centrifuges, waar de stroop en de suikerkristallen gescheiden worden. Zo ontstaat ‘suiker van het eerste kooksel’.

De stroop wordt opgevangen en een tweede en derde maal gekookt en gecentrifugeerd, wat ‘suiker van het tweede en derde kooksel’ oplevert. De overgebleven stroop, de melasse, wordt gebruikt voor de bereiding van alcohol, veevoeder, gist of citroenzuur.

De suikers van het tweede en derde kooksel worden opnieuw gesmolten en vermengd met de dikke stroop uit het indampingsproces. Daarna herbegint de behandeling om suiker van het eerste kooksel te bekomen. Na droging wordt deze suiker van het eerste kooksel onder de benaming ‘kristalsuiker’ gecommercialiseerd. ‘Geraffineerdesuikers van prima kwaliteit worden eveneens op de markt gebracht. Door een groter aantal kooksels en de ontkleuring van de tussenproducten wordt een minder gekleurd en zuiverder sap verkre­gen. Hiermee kunnen suikers van superieure kwaliteit geproduceerd worden. Deze zijn voornamelijk bestemd voor de fabricatie van specialiteiten, zoals Harde Klontjes, Zeer Fijne Suiker,...

  Kristallisatie
HK3

Vlog: hoe worden de Harde Klontjes gemaakt?

Het meest bekende product van de Tiense Suikerraffinaderij is wellicht het Harde Klontje. Elke Belg is er vertrouwd mee. Elk jaar worden er meer dan twee miljard geproduceerd. Maar hoe worden Harde Klontjes nu gemaakt? Kelly doet het even uit de doeken.

  Harde Klontjes
Rt Ts Verpakken Stockeren S

Verpakken en stockeren

De suikerproductie is dan wel seizoensgebonden, er wordt suiker het ganse jaar door gebruikt. We moeten dus heel wat suiker een bepaalde tijd opslaan in silo’s. Dit zijn grote waterdi­chte metalen kuipen die licht worden verwarmd en voorzien zijn van airconditioning zodat de suiker droog en zuiver blijft. Bovendien hebben deze silo’s een verhoogde beveiliging tegen ontploffingsgevaar.

Vanuit de silo’s wordt de suiker hetzij rechtstreeks in bulk, hetzij via de verpakkingafdelingen geleidelijk verdeeld. Dit alles gebeurt volautomatisch, zodat vervuiling van de suiker uitgesloten is.

  Verpakken en stockeren