Onze nevenproducten

Een suikerbiet enkel een suikerfabriekje?

Suikerbieten bevatten ± 17 à 18% suiker. Maar een suikerbiet is zoveel meer. Bij de Tiense Suikerraffinaderij wordt de volledige suikerbiet gebruikt en verwerkt. Naast suiker produceren wij ook nevenproducten. Gaandeweg hebben we doorheen onze geschiedenis deze processen verbeterd.

Rt Ts Bietenstaartjes S

Veevoeder

Tijdens het wassen van de suikerbieten in de grote wastrommel wordt niet alleen het laatste bladgroen op de kop van de biet verwijderd, maar ook de kleine worteltjes aan het uiteinde van de biet. Dit noemen wij bietenstaartjes, dat verkocht wordt als veevoeder. Het vee heeft ook wel eens graag wat zoets J

Een tweede veevoeder op basis van een biet is pulp. Nadat wij de suiker uit de snijdsels (zie ons productieproces) geëxtraheerd hebben, blijft er pulp over. Dit wordt samengeperst om zo tot perspulp te komen. Ook perspulp is zeer voedzaam voor vee.

Rt Ts Pulpes 1 S

Ook meststof

In een volgende stap van ons productieproces wordt het suikersap met kalk en CO2 gezuiverd. Na filtratie behouden we enerzijds een suikersap en anderzijds kalk verrijkt met mineralen. Deze mengeling wordt geperst en zo bekomen we schuimaarde, of Neutrafertil. Schuimaarde is een zeer goede en kalkrijke meststof, erg gewaardeerd door landbouwers.

Rt Ts Melasse

En melasse

Het suikersap wordt  verdampt om zo een groot deel van water te elimineren. Zo bekomen we diksap.  Het diksap wordt verder gekookt en op het einde bekomen we een kookmassa. Deze gaat in centrifuges waar de stroop en de suikerkristallen gescheiden worden. De overgebleven stroop, de melasse, wordt gebruikt in de bereiding van alcohol, gist, citroenzuur of veevoeder.

Al onze nevenproducten voldoen aan alle normen. De Tiense Suikerraffinaderij werkt hiervoor nauw samen met het Koninklijk Instituut voor de Verbetering van de Biet (KBIVB).