Onze organisatie

De Tiense Suikerraffinaderij is marktleider in België. Onze ± 600 medewerkers zijn verspreid over verschillendevestigingen in het ganse land.

Wij produceren suiker voor de industrie (voornamelijk bulksuiker) en voor alledaagse consumptie (Harde Klontjes, bloemsuiker, cassonade, …) en dit zowel in België als in Europa en op de wereldmarkt. Niets van de suikerbieten gaat verloren. Alle nevenproducten van de suikerproductie worden gevaloriseerd en krijgen een tweede leven, doorgaans in de landbouw.

De dagelijkse leiding is in handen van Guy Paternoster:

Südzucker

Sinds 1989 maakt de Tiense Suikerraffinaderij deel uit van de groep Südzucker AG. Deze groep is een wereldwijd actief Europees voedingsconcern en telt meer dan 16.000 werknemers.

De groep Südzucker draait om meer dan suiker alleen. Ook de productie van bio-ethanol, fruitpreparaten en andere producten behoort tot de kernactiviteiten van het Duitse voedingsconcern. Meer informatie vind je op de Südzucker website.

In België wordt bioethanol geproduceerd in BioWanze. Deze fabriek werd in het begin van de 21ste eeuw opgestart en is zo goed als zelfvoorzienend in haar energieproductie en bovendien zijn CO2-voetafdruk vermindert met meer dan 70% ten opzichte van fossiele brandstoffen. De TienseSuikerraffinaderij heeft meer dan 250 miljoen geïnvesteerd in deze fabriek en levert één van haar nevenproducten als grondstof, nl. melasse.

De activiteitengroep Beneo specialiseert zich in de extractie van inuline en oligofructose uit cichorei. Ook hier speelde deTiense Suikerraffinaderij een grote rol met de oprichting van Orafti die later geïntegreerd werd in Beneo.