Ons milieubeleid

Sinds 1836 werkt de Tiense Suikerraffinaderij aan een duurzame toekomst. Onze milieupolitiek staat voor “het produceren van de best
mogelijke kwaliteitsproducten met een zo klein mogelijke milieu-impact”. Zowel het management als elke werknemer ondersteunt dit. Een weldoordacht milieubeleid maakt immers deel uit van onze bedrijfsstrategie.

Onder milieu verstaan we natuurlijk meerdere zaken. Laten we eerst even stilstaan bij energie. Belangrijk om weten is dat onze suikerfabrieken (in Tienen en in Grand-Wanze) tijdens de bietencampagne zelfvoorzienend zijn: ze produceren wat ze verbruiken. Meer nog, per campagne wordt er zelfs iets teveel geproduceerd; het equivalent aan energie voor zo’n 8.000 gezinnen.

Rt Ts Milieubeleid 1

We proberen dag in dag uit ons energiebeleid nog efficiënter te maken. Daarom engageert de Tiense Suikerraffinaderij zich zowel in Vlaanderen als in Wallonië om mee te werken aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Deze akkoorden gaan steeds gepaard met bepaalde investeringen om zo het vooropgestelde resultaat te kunnen behalen. Hierdoor hebben we in Wallonië sinds 2001 onze CO2-uitstoot kunnen verlagen met 60%!

Naast energie speelt ook afvalbeheer een belangrijke rol in het milieubeleid. Binnen ons productieproces van biet tot suiker kunnen wij met enige trots zeggen dat we geen afval produceren! Alle nevenproducten van de suiker gaan terug naar de landbouw: zo wordt de pulp gebruikt als veevoeder en de melasse als fermentatiegrondstof. Zelfs het water van de biet zelf (een suikerbiet bestaat uit 70-80% water!) wordt hergebruikt om bieten te wassen.

Buiten het productieproces sorteren wij al onze afval, zowel in de fabriek als in de burelen.

Bekijk hieronder de Sweet Stories Vlog 9: het waterbeheer binnen ons productieproces.

Rt Ts Milieubeleid 2

Bovenop deze twee belangrijke milieupijlers, werken we ook nog op tal van andere zaken. Zo reinigen wij de suikerbieten een eerste
keer op het veld waardoor heel wat aarde op het veld blijft en er jaarlijks zo’n 5.300 ritten minder nodig zijn! In Tienen werken we ook samen met Natuurpunt voor het beheer van onze bezinkingsvijvers. Zo zorgen we ervoor dat deze vijvers zo goed mogelijk geïntegreerd worden in het bestaand natuurlandschap. En in Longchamps hebben we een goede samenwerking met de vereniging van ornithologen. Want wie bezinkingsvijvers zegt, zegt ook tal van zeldzame vogels!