Ons kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbeheer staat sinds 1836 centraal in de volledige organisatie van de Tiense  Suikerraffinaderij. Topkwaliteit is een topprioriteit. Van biet tot suiker.

Rt Ts Kwaliteit 1 L
Topkwaliteit is een topprioriteit

Van het veld tot de suikerfabriek…

Ons kwaliteitsbeheer begint bij het bietzaad. De ervaren agronomen van de Tiense Suikerraffinaderij geven de planters advies omtrent de variëteitenkeuze, de zaaiomstandigheden, de groei van de bieten en het eventuele gebruik van meststoffen en pesticiden. Zo is er een jarenlange vertrouwensband ontstaan tussen beide partijen en kan de Tiense Suikerraffinaderij garanderen dat alle voorschriften en wetgevingen gerespecteerd zijn. Het resultaat is een kwaliteitsvolle suikerbiet.

We werken nauw samen met het KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet VZW). Dit instituut keurt namelijk de nieuwe variëteiten. Enkel bietzaad dat door het KBIVB is goedgekeurd, mag door de planters gezaaid worden.

Zodra de bieten in de fabrieken toekomen, worden ze gecontroleerd op verschillende parameters. Enkel bieten die voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen worden aanvaard om er suiker, melasse en veevoeder (hoofdzakelijk pulp) van te maken.

Rt Ts Kwaliteit 2 L
Topkwaliteit is een topprioriteit

… en tijdens het ganse productieproces

Tijdens de verschillende stadia van het productieproces worden er verschillende labanalyses gedaan,  aangestuurd door middel van monitoringsplannen vanuit het Centrale Laboratorium van Suikertechnologie. Het labo wordt geleid door een suikertechnoloog die jarenlange ervaring heeft en zelfs lid is van ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis). Zo werkt hij bv. mee aan de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden en/of de optimalisatie hiervan.

In de vestigingen waar onze specialiteiten (fondants, parelsuikers, kandijsuikers…) geproduceerd worden, zijn er labo’s die ervoor zorgen dat ook daar aan de hoge kwaliteitseisen voldaan wordt. Zo bekomen we dezelfde hoge standaard van producten in al onze vestigingen.

De Tiense Suikerraffinaderij beschikt tevens over een centraal laboratorium (CRDS – Central Research & Development Service) dat gespecialiseerd is in onderzoek en ontwikkeling. Hier worden op aanvraag heel specifieke analyses, zoals HPLC (High Performance Liquid Chromatography) en GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) uitgevoerd. Dit labo staat ook in voor de microbiologische opvolging van onze producten.

Centraal kwaliteitsbeheer

Onze centrale kwaliteitsdienst in onze vestiging Tienen werkt samen met de kwaliteitsdienst van het moederbedrijf Südzucker. Het systeem omvat procedures, instructies en beleidsverklaringen met impact op voedselveiligheid van de eindproducten en op kwaliteit doorheen de ganse organisatie.

Jaarlijks vinden er certificeringsaudits, IFS Food (International Featured Standards Food) of BRC (British Retail Consortium) voor de voeding, en GMP (Good Manufacturing Practices) voor het veevoeder, plaats. Bijkomend is er in alle vestigingen een validatie audit door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Ons kwaliteitssysteem steunt niet alleen op normen (IFS/BRC/GMP) maar ook op Europese en nationale wetgevingen, met daarin inbegrepen de HACCP-principes (Hazard Analysis & Critical Control Points).

Voor de Tiense Suikerraffinaderij is topkwaliteit een topproriteit. Van biet tot afgewerkt product.  Daarom werken wij met een hoogstaand kwaliteitsbeheersysteem dat continu geëvalueerd en verbeterd wordt.