Veiligheid, een topprioriteit

Naast het opvolgen van de kwaliteit van het gehele productieproces en onze talrijke producten, is de veiligheid op en rond de werkvloer één van de andere pijlers van ons QSE-departement (Quality, Safety & Environment). Dit om het welzijn van elke werknemer te garanderen. Een gelukkige werknemer die zich veilig voelt, is er namelijk twee waard!

Rt Ts Veiligheid

Een actief en goed onderbouwd veiligheidsbeleid is ontzettend belangrijk voor ons omwille van verschillende redenen. Een werkongeval gaat, naast de gevolgen voor de betrokken personen, vaak hand in hand met heel wat organisatorisch werk, een verlies aan productiviteit en verhoogde financiële kosten.

Met ons veiligheidsbeleid tonen we aan dat we als Tiense Suikerraffinaderij onze verantwoordelijkheden opnemen en in staat zijn de risico’s, die gepaard gaan met zo’n zware industrie als de onze, kunnen beheren.

Blijvend investeren, op elke vestiging

We investeren constant in het trainen van mensen op de werkvloer, in elke vestiging. Bovendien nemen de verschillende vestigingen jaarlijks deel aan meerdere externe en interne audits op verschillende punten, zodat men kan blijven werken aan een veilige werkomgeving.

Echter, veiligheid is niet alleen belangrijk voor onze Safety Manager en de verschillende preventieadviseurs. De hele organisatie moet elke dag opnieuw op een veilige manier werken. 

Ons objectief op lange termijn? Het verzekeren van welzijn op het werk voor eenieder en komen tot een nul-ongevallenbeleid, zelfs zonder werkloosheid!

Rt Ts Interventieteams

Eigen interventieteams voor veilige werkomgeving

Elke dag opnieuw werken we samen met al onze werknemers aan een veilige werkomgeving. Maar aangezien gevaar vaak in een kleine hoek schuilt, moeten we ook voorbereid zijn op mogelijke incidenten. Vandaar dat we onze eigen interventieteams hebben in de suikerfabriek van Wanze en deze van Tienen. 

De hoofdtaak van zo’n interventieteam? 

Het aanbieden van eerste hulp. Indien er zich een incident voordoet, zoals vuur of een lek van een gevaarlijk product, moet het interventieteam dit oplossen of de verspreiding ervan proberen tegen te gaan.

Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor de evacuatie van het personeel, het beveiligen van de gevarenzone en indien nodig, begeleiden ze de brandweer naar de plaats van het incident. Onze interventieteams beschikken hiervoor natuurlijk over het nodige interventiemateriaal zoals brandblusapparaten, brandslangen, zuurstofflessen en –maskers,…

Wie bemant zo’n interventieteam?

Onze interventieteams bestaan uit gemotiveerde collega’s die naast hun dagdagelijkse taak deze functie op zich hebben genomen. In Tienen bestaat het team uit ongeveer 15 personen, in Wanze hebben ze 46 teamleden zodat er steeds voldoende man paraat kan staan. 

De werknemers worden opgeleid vooraleer ze deel kunnen uitmaken van het interventieteam. In Tienen volgen de collega’s jaarlijks een opleiding in een gespecialiseerde school, zoals bijvoorbeeld de PIVO brandweerschool in Asse. De opleiding bestaat altijd uit een theoretisch deel, gevolgd door praktijkgerichte oefeningen. In Wanze hebben ze een tweejaarlijkse opleiding, aangevuld met praktische oefeningen op de vestiging zelf, het hele jaar door. 

Zoals je kunt lezen, wordt veiligheid hoog in het vaandel gedragen bij de Tiense Suikerraffinaderij. We blijven er ook dagelijks in investeren, zodat onze werknemers in een beschermde omgeving kunnen blijven werken.