Suikerbieten van bij ons

De Tiense Suikerraffinaderij en de Belgische suikerbiet: een succeshuwelijk dat al decennia standhoudt. Het grootste deel van de suiker die we produceren, halen we uit lokale suikerbieten (enkel de Candicoproducten zijn gemaakt op basis van ingevoerde rietsuiker).

Rt Ts Bieten 3
Bieten van bij ons

Bieten van bij ons

In België werken we samen met ongeveer 4.500 bietenplanters. Jaarlijks beplanten ze vanaf maart 47.000 hectare landbouwgrond met suikerbieten. Tussen september en januari – de ‘campagne’ – worden de bieten gerooid en naar onze fabrieken gebracht. Om het lokale aspect van onze suiker en onze samenwerking met de landbouwers nog meer te versterken, hebben we het “TheBestIsClose-project opgestart. Wij zetten volop in op ‘bieten van bij ons’. Benieuwd naar hoe we de suiker uit de biet halen? Klik dan hier en leer meer over ons productieproces.

Duurzamer dan een bos

Eén hectare suikerbieten zet zowat 30 ton CO2 om in zowat 13 miljoen liter zuurstof. Vier keer meer dan een bos! Bovendien verstoort de suikerbietenteelt de biodiversiteit niet en heeft dit gewas weinig tot geen irrigatie nodig. Alsof dat nog niet volstaat, investeren de landbouwers, de Tiense Suikerraffinaderij en het Koninklijk Instituut voor de Verbetering van de Biet (KIVB) elk jaar in beter zaaizaad. En beperken we samen het gebruik van pesticiden. Zo belanden vandaag de dag de helft minder pesticiden op de Belgische suikerbietvelden dan in 1980.

Efficiënt en veilig transport

Het bietentransport van het veld naar de fabriek is een essentieel onderdeel van de campagne. Samen met de landbouwers en transporteurs houden we zoveel mogelijk rekening met mens en milieu. Zo bedraagt de afstand tot de fabrieken maximaal 50 kilometer en stimuleren we de landbouwers om de suikerbieten meteen op het veld schoon te maken, zodat er meer bieten én minder aarde vervoerd worden. Dankzij deze inspanningen zijn er per campagne 5.300 ritten minder nodig. Ook vermijden we zo veel mogelijk dat vrachtwagens leeg terugrijden. Hoe? Door onze nevenproducten na de levering van de suikerbieten mee te geven met de landbouwers of transporteurs.

Ook op het vlak van de veiligheid nemen de Tiense Suikerraffinaderij en de transporteurs hun verantwoordelijkheid. Sinds 2010 wordt jaarlijks het charter ‘Veilig bietenverkeer’ opgesteld. Hiermee beloven de  transporteurs onder meer:

  • verantwoordelijk te werk te gaan, tijdens het laden én onderweg;
  • respect te tonen voor de vestiging en de omgeving.