Zero waste suikerproductie

31 maart 2021

We werken met lokale Belgische boeren. Onze suikerbieten vliegen dus niet de halve wereld rond. Veel beter voor het milieu dus. Na de oogst worden de bieten in Tienen verder verwerkt tot suiker. De bieten worden eerst gewassen. Het water dat we hiervoor gebruiken, wordt daarna gezuiverd en vervolgens weer hergebruikt. Zelfs het water dat uit de suikerbiet zelf komt, wordt opnieuw gebruikt. Niets van de biet gaat verloren. Ons zero-waste principe noemen we dat. Nadat we de suiker uit de bieten hebben gehaald, verwerken we alles wat we overhouden tot bietenpulp. Deze pulp gaat daarna terug naar de landbouw en vormt een voedzame toevoeging op het veevoeder.

Durzaamheid Banner v2
Duuzaamheid Biet Desk

Samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor de Verbetering van de Biet (KBIVB) investeren we in het verbeteren van bietenzaad, met als doel het gebruik van pesticiden terug te dringen. Zo proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met mens en milieu.

Duuzaamheid koffie 1

Aandacht voor mens en milieu kun je nooit genoeg hebben. En dat blijkt ook uit onze plannen. Zo zal het papier dat we gebruiken voor onze verpakkingen vanaf 2020 voor 100% FSC gecertificeerd zijn. We gaan ons arsenaal biologische suikerbieten de komende jaren geleidelijk vergroten en we gaan bloemen zaaien aan de randen van onze akkers als steun voor bijen, vlinders en vogels. Tot slot zullen we ons plasticgebruik geleidelijk terugdringen.