Topproducenten van ingrediënten bundelen de krachten voor duurzame landbouw

26 juni 2024

De Tiense Suikerraffinaderij (producent van bietsuiker), BENEO (toonaangevende fabrikant van functionele ingrediënten) en Puratos (wereldleider in ingrediënten voor bakkerij, patisserie en chocolade) hebben de krachten gebundeld om het baanbrekende Climate Farming Project te lanceren. Het ambitieuze initiatief ondersteunt Belgische boeren bij duurzamere landbouwpraktijken en promoot regeneratieve landbouwprincipes die bijdragen tot een betere bodemgezondheid en lagere impact op het milieu.

4 Climate Farming Project Networking and exchange
Climate Farming Project: Networking and exchange

De klimaatverandering aanpakken en zorgen voor veerkrachtige landbouwpraktijken zijn cruciale maatregelen om te voldoen aan de behoeften van toekomstige generaties. De projectpartners beseffen dat de landbouwsector en de voedingsindustrie hiervoor zullen moeten samenwerken. Boeren beter wapenen door hen op te leiden en kennisuitwisseling stimuleren zijn belangrijke elementen van deze gezamenlijke actie.

Het project zit al in de pijplijn en zal lopen tot 2025, waarbij 15 proefboerderijen over heel België betrokken zijn. Samen zullen ze suikerbieten, tarwe en cichorei telen volgens verschillende regeneratieve landbouwmethoden en op een totale oppervlakte ter grootte van meer dan 1100 voetbalvelden.

Tijdens het hele project zullen de boeren werken aan specifieke landbouwmaatregelen. Het gaat onder meer om strategieën zoals minder minerale stikstofbemesting, meer biologische bestrijdingsmiddelen en een betere biodiversiteit door naast de akkers bloemperken en heggen te planten. Een grotere biomassa van de dek- en vanggewassen die na de oogst van het hoofdgewas worden geplant, zal tevens de bodemerosie verminderen en de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit in agrarische ecosystemen verbeteren. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de bodem anders wordt bewerkt om erosie tegen te gaan. Deze inspanningen worden nog versterkt door gericht minerale meststoffen in te zetten, biologische meststoffen en pesticiden te gebruiken en vroegtijdig verschillende soorten vanggewassen in te zaaien.

Bij de start van het Climate Farming Project werd een uitgebreide diagnose uitgevoerd met behulp van de tool Greencard om de boerderijen te evalueren. Deze eerste evaluatie was noodzakelijk om meetbare doelstellingen vast te leggen en geschikte regeneratieve landbouwpraktijken te kiezen, die vervolgens in opeenvolgende fasen konden worden geïmplementeerd. De resultaten kunnen worden benut om deze praktijken uit te breiden naar andere boeren die samenwerken met BENEO en de Tiense Suikerraffinaderij.

Fabrice Flamend, een boer in het Belgische Eghezée en deelnemer aan het Climate Farming Project, geeft zijn mening: “Het is duidelijk dat de landbouwsector moet evolueren naar een meer regeneratieve aanpak. Er bestaan veel ideeën over de manier om dat te realiseren, maar het is essentieel om de boeren en hun praktische expertise bij deze debatten te betrekken. We moeten haalbare technieken vinden waarbij rekening kan worden gehouden met factoren zoals bodemgesteldheid, gewassen, materialen en rendabiliteit. Daarom ben ik blij dat ik mag meewerken aan het Climate Farming Project. Het vormt een platform om vakkennis en ervaring uit te wisselen tussen boeren en de bedrijven die onze gewassen verwerken. Via het Climate Farming Project kunnen we samenwerken aan oplossingen die de landbouw toekomstbestendig maken.”

Met deze samenwerking onderstrepen de Tiense Suikerraffinaderij, BENEO en Puratos hun gezamenlijke inzet voor duurzame landbouwpraktijken en hun streven naar innovatieve oplossingen, met respect voor de behoeften van de boeren en toekomstige generaties.

Over de Tiense Suikerraffinaderij:

De Tiense Suikerraffinaderij (TS), opgericht in 1836, is een toonaangevende producent van bietsuiker in België en een marktleider die trots deel uitmaakt van de Südzucker Groep. De TS staat bekend om haar innovatieve suikerproductietechnieken en inzet voor duurzame landbouwpraktijken. Ze is met haar industriële en retailproducten onder de merknamen Tiense Suiker en Candico actief op een internationale markt. De TS hecht bijzonder veel belang aan afvalvermindering door alle bijproducten doeltreffend te benutten, voornamelijk voor agrarische doeleinden. Het bedrijf heeft vestigingen in België (Tienen, Wanze, Longchamps, Merksem, Oostkamp) en Nederland (Wijchen), waar in totaal zo’n 640 mensen werken. Surf voor meer informatie naar www.tiensesuikerraffinaderij.com

Over BENEO:

BENEO heeft langdurige ervaring met de ontwikkeling en productie van plantaardige functionele ingrediënten uit natuurlijke bronnen voor de levensmiddelen-, diervoeder- en farmaceutische industrie. De ingrediënten helpen de nutritionele en technische kenmerken van een breed scala aan producten te verbeteren door ze gezonder te maken en de smaken en texturen te optimaliseren. Via een unieke expertiseketen biedt BENEO klanten advies en inspiratie over nieuwe productideeën die op een holistische manier een gezonde levensstijl ondersteunen. BENEO is in 2007 opgericht, lid van de Südzucker Group en in meer dan 80 landen actief. De ruim 1000 medewerkers zijn werkzaam in zes ultramoderne productielocaties in België, Chili, Duitsland, Italië en Nederland, waar steeds hoogwaardige ingrediënten worden geproduceerd. Surf voor meer informatie naar www.beneo.com

Over Puratos:

Puratos is een internationale groep die een volledig assortiment van geavanceerde diensten en ingrediënten biedt aan klanten in de bakkerij-, patisserie- en chocolade-industrie. Ze staat klaar voor ambachtslieden, retailers, industriële bedrijven en foodservice bedrijven in meer dan 100 landen overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in België, waar het bedrijf in 1919 werd opgericht. Puratos is ervan overtuigd dat voedsel een buitengewone kracht heeft in een mensenleven en neemt zo’n verantwoordelijkheid dan ook ernstig. Daarom helpt het klanten succes te boeken met hun bedrijf door technologieën en ervaringen uit voedingsculturen over de hele wereld om te zetten in nieuwe kansen. Samen brengen ze de planeet vooruit met innovatieve voedseloplossingen voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen overal ter wereld. Surf voor meer informatie naar www.puratos.be/nl