Tiense Suiker en de Belgische Voedselbanken samen tegen corona

17 april 2020

De Voedselbanken en Tiense Suiker in tijden van Corona

Medio maart lanceerde de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) een oproep om te vermijden dat de werking van de Voedselbanken zou stilvallen. De coronacrisis zorgde niet alleen voor lege rekken, maar tevens dreigde een tekort aan vrijwilligers. De Tiense Suikerraffinaderij bleef niet doof voor deze oproep. Het bedrijf schonk 6 ton suiker aan de Belgische Voedselbanken.

News Foodbanks

Net als zoveel andere bedrijven wil de Tiense Suikerraffinaderij een ‘zoete’ duit in het zak doen. De schenking betreft geen klassieke kristalsuiker zoals ze dit jaarlijks doet, maar eerder Bloemsuiker en Zeer Fijne Suiker, ideaal voor het bakken. Er werd bewust voor deze producten gekozen aangezien de trends op de markt aantonen dat er thuis meer wordt gebakken dan gewoonlijk. De Voedselbanken vinden dat ook hulpbehoevenden het recht hebben om eigen zoete en specialere momenten te creëren.

Jozef Mottar, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken: “In naam van de Belgische Voedselbanken, de 618 aangesloten liefdadigheidsverenigingen en de hulpbehoevenden die wij jaar in jaar uit kosteloos ondersteunen, wil ik mijn oprechte dank uiten aan de Tiense Suikerraffinaderij voor dit nobel initiatief. Samen solidariteit voeden is hartverwarmend en motiveert alle vrijwilligers om zich blijvend te engageren voor de minderbedeelden in ons land.”

Het bakken als een huiselijke maar ook solidaire activiteit

Het merk Tiense Suiker beschouwt het bakken als een warme, huiselijke maar ook solidaire gelegenheid, helemaal eigen aan de waarden die het merk wil uitdragen. Huisgemaakte bereidingen betekenen voor velen een mooie geste die niet alleen kennissen of familie, maar ook anderen een hart onder de riem kunnen steken. Via onze sociale mediakanalen ontvingen we ter illustratie leuke berichten van kleinere solidariteitsinitiatieven, zoals de organisatie van een wafelbak met behulp van een kleine suikerschenking . De wafels werden aan onze ‘helden van de zorg’ bezorgd in verschillende regio’s.

Naast de schenking van suiker is bovenstaand voorbeeld slechts één van de vele verhalen waarvoor Tiense Suiker het draagvlak creëerde om een kleine digitale campagne te organiseren, in het kader van #samentegencorona. Heel veel Belgen toonden zich al heel solidair. Deze golf willen we met onze campagne extra aansterken. Zo willen we strijden voor zoete momenten voor iedereen, en in het bijzonder voor mensen die zich in een precaire of moeilijke situatie bevinden, of wat meer sociaal geïsoleerd zijn. We willen hierbij mensen oproepen om, op schaal van ieders mogelijkheden, als bv. vrijwilliger of als gewoon al als hobbykok, te zorgen voor zoete momenten voor iedereen, nu en samen, tegen corona.