Persbericht: De suikerfabriek in Wanze van de Tiense Suikerraffinaderij start de suikerbietencampagne op 2 oktober

1 oktober 2018

De Tiense Suikerraffinaderij werd vrijdag 28/09/2018 door het FAVV op de hoogte gebracht van haar beslissing om een nieuwe vergunning toe te kennen. Bijgevolg zal de suikerbietencampagne in Wanze en Longchamps van start gaan op 2 oktober.

Rt Ts Sucrerie De Wanze S

Op 31 augustus jongstleden had het FAVV de vergunning ingetrokken na een klacht over de aanwezigheid van inerte deeltjes in de suiker.

Voedselveiligheid is een prioriteit bij de Tiense Suikerraffinaderij. Na de beslissing van het FAVV, werden onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen door het bedrijf, in nauwe samenwerking met het agentschap.

De actuele vergunning laat de Tiense Suikerraffinaderij toe de suikerbietencampagne te starten in haar vestigingen van Wanze en Longchamps.

De suikerbieten komen toe in Longchamps en worden verwerkt tot suikersap, waarna deze via pipeline naar Wanze vervoerd wordt om tot suiker verwerkt te worden. De vergunning van de suikerfabriek in Wanze zal stelselmatig uitgebreid worden voor alle opslaginstallaties naargelang de renovaties vorderen.

Het einde van de campagne is voorzien voor eind januari 2019.

Over de Tiense Suikerraffinaderij

De Tiense Suikerraffinaderij N.V. is een Belgisch voedingsbedrijf dat sinds 1836 bestaat, en dat sindsdien op voortdurende wijze kwalitatieve producten op basis van suiker op de markt heeft gebracht. De meeste suikers van het bedrijf worden uit lokale suikerbieten gewonnen. Zijn activiteit betrekt bovendien naast 600 werknemers ook partners, planters, consumenten en klanten en wil duurzaam met mens en milieu in de buurt van 8 verschillende vestigingen omgaan. Het moederbedrijf Südzucker is marktleider in de traditionele suikernijverheid.