Persbericht: FAVV trekt toelating in van de Tiense Suikerraffinaderij voor haar vestiging in Wanze

3 september 2018

31/08/2018 - De Tiense Suikerraffinaderij werd vandaag door het FAVV op de hoogte gebracht dat zij, uit voorzorg, de toelating intrekt om suiker, geproduceerd in de vestiging te Wanze, op de markt te brengen. De suikerfabriek van Wanze levert haar producten enkel aan andere voedingsbedrijven. Het betreft geen suikerproducten voor consumenten.

Rt Ts Sucrerie De Wanze S2

Naar aanleiding van een klacht hebben we vastgesteld dat er vreemde deeltjes aanwezig waren in de suiker bestemd voor industrieel gebruik. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat dit probleem te wijten was aan het loskomen van inerte deeltjes van een opslagsilo voor suiker.

Voedselveiligheid is een prioriteit bij de Tiense Suikerraffinaderij. Zodra het probleem ontdekt werd, zijn er analyses uitgevoerd door het bedrijf. Deze hebben uitgewezen dat er geen risico is voor de voedselveiligheid en voor de gezondheid.

Het bedrijf neemt akte van deze beslissing van intrekking van de toelating en neemt de nodige maatregelen. Wij werken in nauwe samenwerking met het FAVV om snel een nieuwe toelating te verkrijgen.

Contactpersoon :
Isabelle Roelandts – Head of Marketing & Communications
0486/775526 – isabelle.roelandts@raftir.be