Een geslaagde campagne!

31 januari 2019

30 januari was de laatste dag van de campagne. De laatste bieten in Tienen en Longchamps zijn ontvangen. De campagne heeft bijgevolg 133 dagen geduurd.

Plein
Bietenplein

We kunnen spreken van een bewogen maar geslaagde campagne. We hadden te maken met een trage opstart door de problemen in Wanze. Maar door een goede samenwerking van de verschillende afdelingen hebben we de campagne tot een goed einde kunnen brengen.

De bietenopbrengst per hectare bedraagt 15% minder dan vorig jaar. Maar binnen Europa is dit nog steeds een mooi resultaat. Het suikergehalte is meer dan 5% hoger dan vorig jaar en bedraagt meer dan 15 ton per hectare. Hiermee kunnen we dus zeker spreken van een mooi resultaat desondanks de droge en moeilijke weersomstandigheden van het voorjaar.

We willen graag onze vele medewerkers bedanken die weer uitstekend werk hebben geleverd, in fabrieken, velden en kantoren. De uitstekende samenwerking tussen de verschillende afdelingen heeft ook aanzienlijk bijgedragen tot dit succes!