Duurzamere suikerproductie dankzij nieuwe diffusietoren

31 oktober 2023

Tiense Suiker zet in op operationele excellentie en trekt hierbij resoluut de kaart van unieke, innovatieve, water en energiebesparende technologieën. Met de bouw van de nieuwe state-of-the-art toren zal Tiense Suiker jaarlijks 6000 ton CO2 minder uitstoten en 150.000 kubieke meter water besparen. De modernisering van de extractietoren maakt deel uit van een bredere lange termijnstrategie voor een duurzame suikerproductie.

Diffusie: een cruciale stap in het suikerproductieproces

Een diffusie- of extractietoren is een soort groot vat met warm water dat de suiker uit de suikerbieten haalt. Diffusie of extractie is een cruciale stap in het productieproces van suiker. De bieten, afkomstig van velden die zich gemiddeld op 50 km van de fabriek bevinden, worden gewassen en in kleine reepjes gesneden: de snijdsels.

De snijdsels worden naar de toren gepompt en ondergedompeld in warm water. De snijdsels zitten ongeveer 2 uur in de diffusietoren, op een temperatuur van 72°C. De suiker van de snijdsels komt in dit proces vrij en vermengt zich in het water. Uit dit proces ontstaan twee producten: de pulp en het suikersap. De suikerloze pulp wordt later als veevoeder gebruikt.

Het suikersap gaat dan naar de zuivering, om al de onzuiverheden (zoals mineralen) te verwijderen, dan naar de verdamping om het water te extraheren en uiteindelijk naar de kristallisatie om suiker te bekomen.

Tiense 7

Efficiënter en energiezuiniger

De nieuwe diffusietoren heeft een hoogte van 38 meter, een diameter van 12 meter en kan tot wel 14.500 ton bieten per dag verwerken. De toren vervangt de vorige installatie, 2 hor- izontale diffusietrommels die 40 jaar geleden een revolutie betekende in de suikerwereld en werd nagebootst in vele fabrieken. De bouw van de toren gebeurde op 2 jaar dankzij een excellente voorbereiding en de gedreven inspanningen van onze medewerkers en partners.

Het unieke ontwerp van de toren leidt tot meer volume en een groter contactoppervlak met als gevolg een lager energieverbruik en lagere suikerverliezen. Zo zal de Tiense Suikerraffi- naderij met deze nieuwe technologie 25% minder energie verbruiken ten opzichte van de oude diffusietrommels en zo’n 6000 ton CO2 minder per jaar uitstoten.

Naast energiebesparing wordt er ook winst geboekt op waterverbruik. Bij een diffusietoren is er minder energie en stoom nodig in de sapzuivering en verdamping dan bij diffusietrommels. Minder stoom betekent minder verbruik van grondwater. Ook wordt het sap uit de bieten hergebruikt tijdens het proces, op die manier komt je tot een gesloten kringloop binnen het diffusieproces en wordt het waterverbruik maximaal gerecupereerd en verder gereduceerd. Op jaarbasis zal er 150.000 m3 minder water nodig zijn.

Een investering van 25 miljoen euro

Jan Ingels, Directeur van de fabrieken, is ervan overtuigd dat duurzame innovatie de sleu- tel tot succes is. “Het is belangrijk om oog te hebben voor innovatie en in “pole” positie mee te zijn met onze tijd, ook in een eeuwenoud productieproces zoals suiker. Alleen op deze manier kunnen we de zware concurrentiestrijd aan en onze activiteiten verankeren”. De Tiense Suikerraffinaderij telt zo’n 600 directe en 6000 indirecte medewerkers.

De bouw van de nieuwe installatie betekende een investering van 25 miljoen euro. 1 miljoen kwam van “Strategische Ecologiesteun” (STRES), van het Vlaams Agentschap voor Innov- eren en Ondernemen (VLAIO). Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid kmo's en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden. Het past binnen de trend in Vlaanderen om onze industrieactiviteiten te verduurzamen en te werken aan regionale verankering.

Vlaams minister Jo Brouns: “De Tiense Suikerraffinaderij trekt resoluut de kaart van inno- vatie en duurzaamheid met de investering in een nieuwe diffusietoren. Hierdoor zal er niet alleen minder CO2 uitgestoten worden, er zal ook 150.000m3 water bespaard worden wat ons milieu en klimaat ten goede komt.”

“Dit soort investeringen,” voegt Brouns toe, “ zijn ook belangrijk om competitief te blijven, zodat we de toekomst van de fabriek in Tienen helpen verzekeren en de werkgelegenheid in de regio waarborgen. Ook voor de landbouwers in deze streek is dat van immens belang. Met de Vlaamse regering steunen we dit project met 1 miljoen euro strategische ecologiesteun.”

Lange termijnvisie met focus op duurzaamheid

Duurzaamheid zit in het DNA van Tiense Suiker en in de groep Südzucker. In februari 2022 sloot de Südzucker Group zich aan bij het Science Based Targets Initiative (SBTi), waarbij het zich engageerde om de eigen uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen: tegen 2030 zou de groep 50,4% minder broeikasgasemissies in hun eigen bedrijfsvoering en energieaankopen moeten verbruiken.

Het absolute doel is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, waarbij ze zowel inzetten op efficiëntiemaatregelen, zoals het carbon farming-project voor koolstofopslag in suikerbiet- en cichoreiteelt. De Tiense Suikerraffinaderij zal onder een Europees Horizon project als primeur in 2024 een hoog temperatuur warmtepomp met een thermisch vermogen van 5MW opstarten, de verdere elektrificatie wordt voorbereid. Op vlak van circulair watergebruik ligt de Tiense Suikerraffinaderij aan de basis van het project “De Tiense Watervelden” om vanuit brondiversificatie jaarlijks meer dan 1 miljard liter drinkbaar water te produceren uit lokaal geteelde suikerbieten.