Een transportcharter voor een veilige bietencampagne

Tijden de bietencampagne rijden er tal van vrachtwagens op en af naar onze suikerfabrieken in Tienen in Longhamps. Sinds 2011 verloopt 100% van het bietentransport overeenkomstig een transportcharter. Dat heeft tot doel de overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken.

Rt Ts Charte 2017

Elke dag worden er in Tienen en Longchamps samen zo'n 30.000 suikerbieten geleverd.  Voor het transport van al die suikerbieten zijn 270 vrachtwagens nodig die 12 uur per dag werken. Per campagne zijn dit ongeveer 140.000 transporten. Het continue af- en aanrijden van de vrachtwagens die de bieten transporteren kan overlast bezorgen aan de buurtbewoners.

Samen met de provincie Vlaams-Brabant en de lokale politiezones, ontwikkelde de Tiense Suikerraffinaderij in 2010 het transportcharter. Alle eigen transporteurs moeten sindsdien het charter ondertekenen en de regels die daarin opgesomd worden respecteren. Vandaag de dag wordt ook samengewerkt met de politiezones in de buurt van Longchamps waardoor het een nationale aanpak is geworden!  

Concrete maatregelen

Het charter ligt in het verlengde van de policy die al jarenlang gevolgd wordt binnen de Tiense Suikerraffinaderij. Het feit dat elke eigen transporteur verplicht is dit charter te ondertekenen is een goede zaak. De transporteur engageert zich nu ten opzichte van concrete punten zoals snelheid, stiptheid en netheid.

De overlast voor de omwonenden heeft vooral te maken met modder op de weg, de snelheid van het vrachtwagenverkeer en het vallen van bieten of pulp op de weg. Naast voor de hand liggende zaken zoals het naleven van de verkeersregels en het respecteren van de rij- en rusttijden, geeft het charter dan ook concrete instructies voor een verantwoord gedrag, zowel op het veld als op de openbare weg en het fabrieksterrein.

Enkele voorbeelden: bieten die naast het voertuig vallen oprapen, de omgeving net houden, onnodig lawaai vermijden, geen alcohol of verdovende middelen gebruiken, de tijdstippen voor bevoorrading respecteren, niet onnodig te toeteren… Het charter werd in elk geval positief onthaald door alle betrokken partijen.

Extra acties tijdens de bietencampagne

Bovenop het ondertekenen van het transportcharter, worden tal van acties georganiseerd door de Tiense Suikerraffinaderij om het transportcharter zo concreet mogelijk te maken. Zo wordt het geluid van de uitlaat van de vrachtwagens geregeld opgemeten en werken we samen met vrachtwagenleveranciers en –garages om te kijken hoe het geluid nog verminderd kan worden. Elke transporteur krijgt ook een fluorescerend veiligheidshesje die hij/zij verplicht moet aandoen wanneer de vrachtwagen verlaten wordt (zowel buiten als binnen de fabriek). Tot slot zijn er ook tijdens de bietencampagne extra contacten met de lokale politiezones, die onder meer gerichte acties doen om de snelheid van de bietenvrachtwagens te controleren.

Kortom, het transportcharter wordt elk jaar bijgestuurd zodat we kunnen streven naar een optimale en veilige bietencampagne, zowel binnen als buiten de fabrieken!