Bijenkorven voor een hogere biodiversiteit

De Tiense Suikerraffinaderij heeft in Longchamps twee grote bijenkorven geïnstalleerd. De bezinkingsvijvers zijn hiervoor een ideale plek en de bijenkorven zullen bijdragen tot een verhoogde biodiversiteit rond de bezinkingsvijvers.

Longchamps Bijen Abeilles 3
Bijen in Longchamps

De bijenpopulatie vermindert van jaar tot jaar.

Een bijenkorf plaatsen, dat doe je niet zomaar, daar gaat wat denkwerk aan vooraf. Laurence Philippart, Process Manager & QSE en kleindochter van een imker, overwoog het plaatsen van een bijenkorf aan de bezinkings- vijvers van Longchamps na het zien van een documentaire over de bijen. Voor moest u het nog niet weten, de bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven en dit kan zware gevolgen hebben voor de landbouw, de mensheid, … Je moet rekenen dat bijen voor 70 à 80 procent instaan voor het bestuiven van de appels, peren, aardbeien, augurken en noem maar op. Dus zonder bijen geen aardbeien, geen appels, … Als je daarmee rekening houdt, hebben bijen na het rund de belangrijkste taak voor de instandhouding van de voeding van de mensheid.

Longchamps, een ''Maya gemeente' 

Laurence vervolgt: “En wij hebben hier te Longchamps eigenlijk de ideale plek om bijen een thuis te geven: ettelijke hectares grond met heel wat verschillende soorten wilde bloemen en weinig volk. Waarom er geen gebruik van maken?”

Bovendien is de gemeente van Longchamps een ‘Maya gemeente’, genaamd naar Maya de bij. Dit project heeft als doel zowel de burgers te sensibiliseren omtrent de bijenproblematiek, maar ook zelf actief bijdragen aan een oplossing: lokale imkers steunen, bijenvriendelijke bloemen planten, minder pesticiden gebruiken,… De idee van Laurence past dus perfect binnen het gemeentebeleid.

Philippart Laurence

Een mooi project dat perfect aansluit bij de hoge biologische waarde van Longchamps.

Laurence Phillipart

Bijen Longchamps

Biodiversiteit binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op 20 april werd het rapport van Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy aangenomen door het Europees Parlement. Dit rapport stelt dat in 2020 moet het verlies aan plant- en diersoorten in Europa op zijn minst zijn gestopt. Het behoud en herstel van beschadigde ecosystemen moet hoger op de politieke agenda komen en biodiversiteit moet ook in andere beleidsterreinen - zoals landbouw, visserij, bosbouw, transport en industrie - worden geïntegreerd. Dit initiatief in Longchamps sluit dus perfect aan bij dit rapport.

Bijen Longchamps 2

Evenwicht tussen biodiversiteit en industriële activiteit

Laurence ontmoette in het kader van haar project een lokale imker die niet uit is op een hoge productie honing, maar wel op het beschermen van de bijen. Samen zochten ze naar een goede plaats langsheen de vijvers om de overlast voor de industriële taken van Longchamps te minimaliseren. "Want", zo zegt Laurence, "het is de bedoeling om een evenwicht te vinden tussen de biodiversiteit en de industriële activiteit. Het is niet de bedoeling om onze bezinkingsvijvers om te bouwen tot een natuurreservaat." 

Kortom, een mooi project dat perfect aansluit bij de hoge biologische waarde van Longchamps. Want voor wie het nog niet zou weten, Longchamps is eveneens druk bezocht door ornithologen omwille van haar perfecte locatie voor zeldzame vogels.