Privacyverklaring

De Tiense Suikerraffinaderij NV vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd, conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe we deze gebruiken en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze website en gegevens aan ons verstrekt. We raden u aan deze privacyverklaring te lezen voordat u onze website bezoekt.

 

Dataverzameling


De persoonlijke gegevens die u via deze website of via een e-mailactie verbonden aan deze website overmaakt, worden opgeslagen door de Tiense Suikerraffinaderij NV. U gaat ermee akkoord dat deze worden aangewend om de door u gevraagde diensten en/of producten te leveren, uw dossier op te volgen of u op de hoogte te brengen van bijkomende informatie. De onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over u bijhouden (zoals uw naam, uw voornaam, uw moedertaal, uw adres, uw telefoon/gsm-nummer, uw e-mailadres,…).

 

Deze gegevens worden onder meer bijgehouden indien u ons een vraag stelt via het contactformulier. Indien u interesse heeft in onze industriële producten en hun technische specificaties, kunt u deze informatie raadplegen op onze website na het aanvragen van een login en paswoord. Bij deze aanvraag moet u een aantal gegevens meegeven (naam, voornaam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, geslacht). Deze gegevens worden gebruikt om de toelating tot inzicht van onze productgegevens te controleren, alsook om in een later stadium onze relatie met deze (nieuwe) business partners te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het uitsturen van een nieuwsbrief. Tot slot kunnen ook gegevens verzameld worden via acties die verbonden zijn aan deze website.

 

Hoe kunt u vragen stellen over ons privacybeleid en uw persoonlijke gegevens opvragen?


Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven.

 

De Tiense Suikerraffinaderij NV zal de gegevens van de bezoekers/deelnemers behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Het bedrijf mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer/bezoeker heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen via een e-mail naar: info@raftir.be.

 

Copyright (auteursrecht)


©Tiense Suikerraffinaderij. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Tiense Suikerraffinaderij en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Het is toegelaten door deze website te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden.

 

Gebruiksvoorwaarden


Door deze website te gebruiken geeft u te kennen dat u de gebruiksvoorwaarden aanvaardt. U verbindt zich ertoe deze website niet voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken te gebruiken, inbegrepen het ongeoorloofd binnendringen van bepaalde delen van de website, het hacken of het uploaden van virussen. De houder van deze website kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging wijzigen.

 

Adres


Raffinerie Tirlemontoise s.a. / Tiense Suikerraffinaderij n.v.
Tervurenlaan 182 B-1150 Brussel
Avenue de Tervueren 182 B-1150 Bruxelles