Een geslaagde bietencampagne 2017/18 voor de Tiense Suikerraffinaderij

Deze eerste bietencampagne na de afschaffing van de suikerquota* bleek een succes: we hebben uitstekende resultaten geboekt, uitzonderlijke rendementen aan suikerbieten gehaald, waaruit een mooie hoeveelheid suiker werd geproduceerd.

 

Stabiliteit – Doeltreffendheid – Prestatie


Deze drie sleutelwoorden beschrijven het beste de bietencampagne die we achter de rug hebben. Onze fabrieken van Longchamps-Wanze en Tienen hebben op een stabiel maar gedreven ritme tijdens 137 dagen gewerkt om de suiker uit de bieten te winnen. De campagne, die startte op 12 september 2017 en eindigde op 26 januari 2018, verliep zonder belangrijke incidenten. Deze verwezenlijking kwam er dankzij onze strategie die gebaseerd is op constante investeringen en een goed voorbereide infrastructuur, uiteraard gekoppeld aan de competenties van onze medewerkers.

 

De duur van deze campagne en de hoeveelheid geproduceerde suiker is een ongezien record. De logistieke uitdaging om de fabrieken te bevoorraden en het transport van de suiker en bijproducten in goede banen te leiden werd een succesverhaal, dit dankzij de samenwerking tussen de verschillende diensten op de verschillende vestigingen, en de goed uitgewerkte logistieke verbindingen, zoals met de haven van Antwerpen, die een belangrijk schakelpunt van ons suikertransportnetwerk vormt. De collectieve inspanning van al onze diensten en de planters zijn een succes waar heel het bedrijf fier over kan zijn! De resultaten plaatsen ons immers op de eerste plaats binnen de Südzuckergroep, de grootste Europese suikerconcern waarvan we deel uitmaken.

 

Vooruitgang – Aanpassingsvermogen – Technologie


De suikerbietenteelt bevestigt dat diens rendement zich voortdurend verbetert dankzij, niet enkel onderzoek naar de verbetering van het bietzaad (bieten met een hoger suikergehalte en resistent tegen ziektes), maar ook de kennis van de landbouwers die de nieuwste technologieën gebruiken om het rendement steeds te optimaliseren. Voorgenoemde zaken, samen met gunstige weersomstandigheden, zorgen voor een gemiddeld rendement van 96,06 t/ha met 18,06 % aan suikerrijkheid: ongeziene cijfers.

 

Een grote nieuwigheid van deze campagne is de ontvangst van “hele” suikerbieten, verantwoordelijk voor meer dan de helft van het rendement dat hoger dan het gemiddeld ligt. De nieuwe maatregelen over de ontvangst van de bieten ter verwerking werd snel door de planters en de ondernemers in de praktijk gezet. De oogst van de bieten werd tijdens de hele campagne nauw op de voeten gevolgd door ons agronomisch team, dat steeds paraat staat om de planters te helpen en te ondersteunen in hun omschakeling naar technologische vernieuwing.

 

Ook de productie van de bijproducten uit de suikerbieten kenden uiteraard dezelfde uitzonderlijke stijging. De pulp verwerkt uit de suikerbiet is een kwaliteitsvol product dat onze nauwe belangstelling geniet aangezien deze een belangrijk voedermiddel vormt voor de dierenteelt. De pulp is tevens een vers product dat snel in silo’s moet worden ondergebracht. Hier komt er weer een uitdaging naar boven, namelijk die van de verkoop en logistiek, met succes overwonnen en zonder kwaliteitsverlies, ook al waren de hoeveelheden ter verkoop nog nooit zo hoog geweest.

 

Toekomstige uitdagingen


We hebben laten zien dat we ons doeltreffend vooropstellen op alle fronten (logistiek – productie – landbouwkundig) tijdens deze bietencampagne. Er zijn echter wel heel wat andere uitdagingen voor de komende jaren. Zo moet de verbetering van de bietenteelt zich kunnen vastleggen. Ook vormen wettelijke veranderingen over het gebruik van verdelgingsmiddelen tegen gewasziekten-en plagen een potentieel gevaar voor het rendement en de kwaliteit van de suikerbieten. Onze medewerkers worden hier dus ingezet, voornamelijk in de werkgroep “Mont-Blanc”, om het agronomisch potentieel van gewassenteelt te stimuleren en uit te werken. Concreet gebeurt dit dankzij proeven op het veld en voorlichting, direct aan de landbouwers.

 

Deze uitzonderlijke campagne zit dus achter ons. Maar opnieuw staan we al in de startblokken om de volgende voor te bereiden, zodat ook deze zich ten minste even goed verloopt. Onze fabrieken krijgen dus een goede onderhoudsbeurt en we staan aan de vooravond van een nieuwe zaaiperiode... Een eeuwige cirkel!

 

*De suikerquota werden afgeschaft in september 2017. Deze maakten deel uit van de Europese Gemeenschappelijke Marktordening Suiker, met als doel landbouwer en producent een beperkt aantal ton suikerbieten of suiker te telen/produceren. Met het verdwijnen van deze quota, gaat de gehele bieten-suikerketen nu in rechtstreekse competitie met de wereldmarkt. 

Deel deze pagina      

Deel deze pagina met een vriend