Persbericht: De Tiense Suikerraffinaderij en BioWanze, duurzame Belgische partners voor de landbouwindustrie, lokale werkgelegenheid en het klimaat

De Tiense Suikerraffinaderij en BioWanze, twee Belgische bedrijven en beide deel uitmakend van de groep Südzucker, engageren zich voor een duurzame toekomst. People, planet & profit, de drie pijlers van duurzaamheid, maken deel uit van de strategie van beide ondernemingen. 

 

Energie in de bietenteelt


De Tiense Suikerraffinaderij, opgericht in 1836 en gekend door alle Belgen, werkt elke dag aan een duurzame toekomst. Met het verdwijnen van de quota’s zal de volgende bietencampagne anders zijn voor de hele suikersector. Ook al heeft dit een uitbreiding van het zaaioppervlakte met zich meegebracht, toch blijven we, in samenwerking met verschillende partners zoals het KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de Biet), investeren in duurzaamheid van de teelt.

 

Ook in de fabrieken is energie een belangrijk thema. Met het ondertekenen van sectorale akkoorden, engageren wij ons om het energieverbruik in onze verschillende vestigingen te verminderen. Daarenboven heeft suikerproductie een goede ‘carbon footprint’ dankzij een geoptimiseerd productieproces.

 

Een duurzame en innovatieve bio-ethanol fabriek


De door BioWanze geproduceerde bio-ethanol is exclusief op basis van lokale grondstoffen (tarwe en bijproducten van suikerbieten van de Tiense Suikerraffinaderij), en toont uitstekende prestaties in de vermindering van uitstoot van broeikasgassen dankzij het innovatie energetische concept dat gebaseerd is op het gebruik van vooral biomassa-energie als vervanging van fossiele energie.

 

In parallel is deze productie-eenheid van in het begin ontworpen als een bioraffinaderij met voornamelijk :


  • Scheiden van de tarwezemelen
  • Extractie van gluten uit de tarwe voor gebruik van dierlijke voeding en voeding voor mensen 
  • Protiwanze als voeding voor varkens en vee 
  • Groene elektriciteit 

 

Voortdurend op zoek naar verbetering en met een positieve impact op de Belgsiche landbouw, ontwikkelt BioWanze zich door :


  • De mogelijkheid te onderzoeken om alternatieve biomassa zoals miscanthus te gebruiken als brandstof 
  • De valorisatie van tarwezemelen te verbeteren
  • Productie van biobrandstof op basis van resten te onderzoeken 
  • Het integreren van het opvangen van koolstof via een “Power to Gas” technologie

 

Om deze ontwikkelingen en de bijhorende jobs mogelijk te maken, moeten de activiteiten van bio-ethanolproductie door een stabiel en betrouwbaar legaal kader op lange termijn gegarandeerd worden. Dit zou het risico op grote doch noodzakelijke investeringen om het voortzetten van onze activiteiten te verzekeren, moeten verminderen.

 

Contactpersonen


Tiense Suikerraffinaderij
Isabelle Roelandts
Head of Communications & Public Affairs
isabelle.roelandts@raftir.be
+32486775526

 

BioWanze S.A.
André Tonneaux
Directeur
andre.tonneaux@biowanze.be
+32476653752

Deel deze pagina      

Deel deze pagina met een vriend