Persbericht : De Tiense Suikerraffinaderij, een betrouwbare partner voor de Belgische landbouw, vandaag en morgen!

BietenveldDe suikerquota werden sinds 1/10/2017 afgeschaft. Dit zorgt voor heel wat veranderingen voor de bietplanters en voor de suikerindustrie. En terwijl de bietencampagne op volle toeren draait, wenst de Tiense Suikerraffinaderij terug te komen op de uitdagingen die deze veranderingen teweegbrengen, maar ook op de nieuwe kansen die de sector kan grijpen.

 

De Südzucker groep, constante investeringen om te bouwen aan een duurzame toekomst


Sinds 1989 maakt de Tiense Suikerraffinaderij deel uit van de Südzucker groep. Hij stelt op dit moment meer dan 1.000 mensen tewerk in België, verdeeld over de verschillende activiteiten van de groep. Südzucker heeft meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in haar Belgische activiteiten, onder andere in de opstart van een hypermoderne fabriek voor de productie van  bio-ethanol (BioWanze). De diversificatie van de Südzucker groep in België, dat is ook Beneo-Orafti die inuline produceert uit cichoreiwortels en gelegen is op de site van de vroegere suikerfabriek van Oreye. Een ander mooi voorbeeld van innovatie die gebaseerd is op een grondstof die lokaal geteeld wordt. Genoeg positieve signalen die aantonen dat het moederbedrijf in haar Belgische productiesites gelooft en nieuwe kansen creëert voor de Belgische landbouwproductie! 

 

De investeringen in onze fabrieken zijn permanent (ongeveer 15 miljoen per jaar in onze twee suikerfabrieken), maar ook in ons productgamma dankzij onze afdeling onderzoek en ontwikkeling. Onze bekende Harde Klontjes, Cassonade Graeffe, enzovoort zijn allemaal iconische producten, gecommercialiseerd onder het “T” merk, die een belangrijke troef vormen om ons van onze concurrenten te onderscheiden.

 

De toekomst kan onzeker lijken, maar niet ons partnerschap met de bietplanters!


Laden van bietenDe Tiense Suikerraffinaderij begeleidt de planters gedurende het ganse jaar en dit sinds jaren. Dit langdurige partnerschap is een prioriteit om de uitdagingen die het einde van de quota met zich meebrengen het hoofd te kunnen bieden.

 

De interprofessionele akkoorden, vastgelegd tussen planters en fabrikant, en de transparantie van de voorwaarden van het bietencontract maken van onze sector een uniek voorbeeld in het Belgische landbouwlandschap. Zo garandeert de Tiense Suikerraffinaderij een belangrijke stabiliteit voor de planters, onafhankelijk van waar ze zich bevinden ten opzichte van de fabrieken, alsook dat de stijging van de verkoopprijs van het eindproduct gedeeld wordt met de planter.  Een garantie die de historische band met onze planters weergeeft en die op geen enkele manier in vraag gesteld wordt met de nieuwe marktomstandigheden die grondig veranderen.

 

De productie maximaliseren om het gebruik van onze installaties te optimaliseren


Réception betteravesMet het einde van de quota kunnen we onze productiecapaciteit optimaliseren. De quota beperkten inderdaad de suikerproductie in België. Deze verhoogde suikerproductie vereist het vinden van nieuwe afzetmogelijkheden en het optimaliseren van opslag en transport. Hiervoor profiteren we van de gunstige strategische positie van België voor export over de hele wereld dankzij de infrastructuur van de Haven van Antwerpen. Kort samengevat werken de Tiense Suikerraffinaderij en de Südzucker groep elke dag, hand in hand met de bietplanters, aan de uitdagingen die het einde van de suikerquota met zich meebrengen.

 

Contactpersoon


Isabelle Roelandts - Head of Communications & Public Affairs
isabelle.roelandts@raftir.be - M +32 486 77 55 26

Deel deze pagina      

Deel deze pagina met een vriend