Wat brengt de toekomst voor de Belgische suikerindustrie? Ons gemeenschappelijk doel: het behoud van het huidig regime.

Half maart 2012 kwam de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) naar buiten met een position paper aangaande het voor­stel van de Europese Commissie om het huidige suikerbeleid niet meer te verlengen na 30 september 2015. Dit document, mee onder­schreven door de Tiense Suikerraffinaderij en het Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA), pleit echter voor de verlenging van de huidige gemeenschappelijke marktordening voor suiker. Het quotasys­teem biedt nochtans een garantie voor het behoud van de suikerproduc­tie in Europa en België, en vermijdt ook dat de Europese Unie (EU) te sterk afhankelijk zou worden van de wereldmarkt. Dit systeem biedt o.a. zekerheid aan de consument en de suikerverbruikende industrie wat betreft de beschikbaarheid van suiker, inkomenszekerheid aan de bietenplanters en een zeker inzicht aan de suikerindustrie.

 

Met de position paper van het CBB vraagt de Belgische suikerindustrie opnieuw om het huidige suikerreglement tot minstens 2020 te verlengen met een grondige evaluatie in 2019. Deze vraag wordt eveneens gesteund door alle Europese Bietenplanters. Dit meldde de Internationale Confederatie van Europese Bietenplanters (CIBE).

 

Maar sinds het verdrag van Lissabon geldt de procedure van co-beslissing, waardoor het voorstel van de Commissie moet worden voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de Europese Raad. Het huidige voorstel moet dus nog een hele weg van consultatie afleggen, waardoor de beslissing hieromtrent in de loop van 2013 zou moeten vallen. Samen met onze partners blijven we dit punt uiteraard nauw opvolgen.

 

De volledige position paper van het CBB kun je hier terugvinden.

Deel deze pagina      

Deel deze pagina met een vriend