Veiligheid, een topprioriteit

Naast het opvolgen van de kwaliteit van het gehele productieproces en onze talrijke producten, is de veiligheid op en rond de werkvloer één van de pijlers van ons QSE-departement (Quality, Safety & Environment). Dit om het welzijn van elke werknemer te garanderen. Een gelukkige werknemer die zich veilig voelt, is er namelijk twee waard!

 

Een actief veiligheidsbeleid is ontzettend belangrijk voor een bedrijf omwille van verschillende redenen. Een werkongeval gaat, naast de gevolgen voor de betrokken personen, vaak hand in hand met heel wat organisatorisch werk, een verlies aan productiviteit en verhoogde financiële kosten.

 

Impact op het imago


Een goed onderbouwd veiligheidsbeleid helpt eveneens mee een positief imago te ontwikkelen. Het toont aan dat je je verantwoordelijkheden opneemt en in staat bent de risico’s, die gepaard gaan met zo’n zware industrie als de onze, kunt beheren.

 

Blijvend investeren, op elke vestiging


We hebben reeds sterk geïnvesteerd in het trainen van mensen op de werkvloer, in elke vestiging. Onze lokale QSE-mensen worden echter niet alleen gevormd op het gebied van veiligheid, ook kwaliteit en milieu zitten in hun takenpakket. Bovendien nemen de verschillende vestigingen jaarlijks deel aan meerdere audits op verschillende punten, zodat men kan blijven werken aan een veilige werkomgeving. Het QSE-departement organiseert continu interne audits, verspreid over alle sites.

 

Echter, veiligheid is niet alleen belangrijk voor onze Safety Manager en de verschillende preventieadviseurs. De hele organisatie moet elke dag opnieuw op een veilige manier werken. 

 

Ons objectief op lange termijn? Het verzekeren van welzijn op het werk voor eenieder en komen tot een nul-ongevallenbeleid, zelfs zonder werkloosheid!