Onze plaats op de markt

De Tiense Suikerraffinaderij heeft een breed gamma suikerproducten voor de retailmarkt en de industrie. Op deze pagina lees je er meer over.

 

Jaarlijks produceert de Tiense Suikerraffinaderij 486.235 ton bietsuiker. 10 % daarvan is bestemd voor de retailmarkt, 90 % voor de industriële markt. Jaarlijks verkopen we 500 à 600.000 ton suiker.

 

Echter, mogen we van de Europese Unie (EU) slechts het quotum van 486.235 ton suiker per jaar verkopen op de Europese markt. Ons suikeroverschot (‘out-of-quota’) exporteren we daarom buiten de EU of gebruiken we voor non-foodtoepassingen in België en Europa (farmaceutische bedrijven, bio-ethanolproducenten, enz.). Hieronder kun je een schema terugvinden van onze bietsuikeractiviteiten in 2010-2011.

 

De rietsuikerproducten van Candico zijn voornamelijk bestemd voor de retailmarkt. Jaarlijks verkopen we er ongeveer 6.000 ton van. 

 

Bietsuikeractiviteiten 2010-2011