Onze bijproducten

Een suikerbiet is zoveel meer dan een suikerfabriekje


Het Harde Klontje van de Tiense Suikerraffinaderij is wereldberoemd en uniek. Dit zoete klontje wordt sinds jaar en dag op basis van Belgische suikerbieten geproduceerd. Suikerbieten bevatten ± 17 à 18% suiker. Maar wat gebeurt er met het overige van de suikerbiet?

 

Bijproducten


Achter het Harde Klontje zit een gans kringloopverhaal. Bij de Tiense Suikerraffinaderij wordt de volledige suikerbiet gebruikt en verwerkt. Naast suiker worden er dus ook andere producten of bijproducten geproduceerd. De Tiense Suikerraffinaderij doet dit sinds lang maar heeft gaandeweg de processen verbeterd.

 

radicelles - bietenstaartjesTijdens het wassen van de suikerbieten wordt het laatste bladgroen op de kop van de biet verwijderd. Dit noemen wij bietenstaartjes, dat verkocht wordt als veevoeder.

 

 

pulpes - pulpTijdens het productieproces worden bieten in kleine smalle stukjes, snijdsels, geraspt. De suiker wordt uit deze snijdsels onttrokken. Wat overblijft, is pulp. Dit wordt samengeperst om zo tot perspulp te komen. Perspulp is zeer voedzaam voor vee.

 

 

In een volgende stap van ons productieproces wordt het suikersap met kalk en CO2 gezuiverd. Na filtratie behouden we enerzijds een suikersap en anderzijds kalk verrijkt met mineralen. Deze mengeling wordt geperst en zo bekomen we schuimaarde, of Neutrafertil. Schuimaarde is een zeer goede en kalkrijke meststof, erg gewaardeerd door landbouwers.

 

melasseHet suikersap wordt  verdampt om zo een groot deel van water te elimineren. Zo bekomen we diksap.  Het diksap wordt verder gekookt en op het einde bekomen we een kookmassa. Deze gaat in centrifuges waar de stroop en de suikerkristallen gescheiden worden. De overgebleven stroop, de melasse, wordt gebruikt in de bereiding van alcohol, gist, citroenzuur of veevoeder.

 

Onze bijproducten voldoen aan alle normen. De Tiense Suikerraffinaderij werkt hiervoor nauw samen met het Koninklijk Instituut voor de Verbetering van de Biet (KBIVB).

 

Water en aarde


Een suikerbiet bevat veel water. Dit water blijft in de kringloop: het wordt oa gebruikt om de bieten te wassen, maar ook voor andere processen.

 

Wanneer suikerbieten gerooid worden, plakt er aarde aan vast. Tijdens het laden, worden bieten reeds op het veld gereinigd. Zo blijft er al veel aarde op het veld waardoor er minder transporten nodig zijn, wat goed is voor het milieu. De aarde die mee vervoerd wordt naar de suikerfabriek, wordt na het doorlopen van processen opnieuw gebruikt op de velden.

 

Bij de Tiense Suikerraffinaderij gaat er niets verloren en wordt de ganse suikerbiet gevaloriseerd.