Ons kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbeheer Tiense SuikerraffinaderijKwaliteitsbeheer staat sinds 1836 centraal in de volledige organisatie van de Tiense  Suikerraffinaderij. Topkwaliteit is een topprioriteit. Van biet tot suiker.

 

Van het veld tot de suikerfabriekOns kwaliteitsbeheer start reeds vanaf het zaaien van de bieten door de planters. De ervaren agronomen van de Tiense Suikerraffinaderij geven de planters advies omtrent de variëteitenkeuze,  de zaaiomstandigheden, de groei van de bieten en het gebruik van meststoffen en pesticiden. Hierdoor is er een jarenlange vertrouwensband tussen beide partijen en kan de Tiense Suikerraffinaderij garanderen dat alle voorschriften en wetgevingen gerespecteerd zijn. Het resultaat hiervan is een kwaliteitsvolle suikerbiet.

 

Het KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet VZW) draagt hier ook toe bij. Dit instituut keurt namelijk de nieuwe variëteiten. Enkel bietzaad dat door het KBIVB is goedgekeurd, mag door de planters gezaaid worden.

 

Zodra de bieten in de fabrieken toekomen, worden ze gecontroleerd op verschillende parameters. Enkel bieten die voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen worden aanvaard om er nadien suiker, melasse en dierenvoeder (hoofdzakelijk pulp) van te maken.

 

Kwaliteitscontrole tijdens het ganse productieprocesKwaliteitsbeheer Tiense SuikerraffinaderijTijdens de verschillende stadia van het productieproces worden er verschillende labanalyses gedaan. Deze worden aangestuurd door middel van monitoringsplannen vanuit het Centrale Laboratorium van Suikertechnologie. Het labo wordt geleid door een suikertechnoloog die jarenlange ervaring heeft en zelfs lid is van ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis). Zo werkt hij bv. mee aan de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden en/of de optimalisatie hiervan.

 

In de vestigingen waar onze specialiteiten (fondants, parelsuikers, kandijsuikers…) geproduceerd worden, zijn er  gespecialiseerde labo’s die ervoor zorgen dat ook daar aan de hoge kwaliteitseisen voldaan wordt. Zo bekomen we dezelfde hoge standaard van producten in al onze vestigingen.

 

Daarnaast beschikt de Tiense Suikerraffinaderij over een Centraal laboratorium (CRDS – Central Research & Development Service) dat gespecialiseerd is in onderzoek en ontwikkeling. Hier worden op aanvraag heel specifieke analyses, zoals HPLC (High Performance Liquid Chromatography) en GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) uitgevoerd. Dit labo staat ook in voor de microbiologische opvolging van onze producten.

 

Centraal kwailiteitsbeheerWe invest in research and developmentHet kwaliteitssysteem wordt gestuurd vanuit de centrale kwaliteitsdienst in Tienen, dat nauw samenwerkt met het moederbedrijf Südzucker. Dit laat toe om op een geharmoniseerde wijze samen te werken over de grenzen heen. Het systeem omvat procedures, instructies en beleidsverklaringen met impact op voedselveiligheid van de eindproducten en op kwaliteit doorheen de ganse organisatie.

 

Jaarlijks vinden er certificeringsaudits, IFS Food (International Featured Standards Food) of BRC (British Retail Consortium) voor de voeding, en GMP (Good Manufacturing Practices) voor het veevoeder, plaats. Bijkomend is er in alle vestigingen een validatie audit door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

 

Ons kwaliteitssysteem steunt niet alleen op normen (IFS/BRC/GMP) maar ook op Europese en nationale wetgevingen, met daarin inbegrepen de HACCP-principes (Hazard Analysis & Critical Control Points).

 

Samenwerking tussen de verschillende departementenUiteraard is er een nauwe samenwerking met de verschillende productieafdelingen. We streven samen naar continue verbetering door verbeterpistes op te sporen tijdens de interne audits en door regelmatig onze productiemedewerkers te sensibiliseren en op te leiden.

 

We support our customersDe centrale kwaliteitsdienst ondersteunt ook de dienst verkoop om samen een maximale klanttevredenheid te bereiken. Zo is er een samenwerking op vlak van specificaties, specifieke klantenvragen en klachtenafhandeling.

 

De aankoopdienst houdt rekening met de vele kwaliteit- en voedselveiligheidseisen. Bijgevolg is er een regelmatige wisselwerking tussen aankoop en kwaliteit in het kader van leveranciersgoedkeuring, - evaluatie en –klachtenbehandeling.

 

Voor de Tiense Suikerraffinaderij is topkwaliteit een topproriteit. Van biet tot afgewerkt product.  Daarom werken wij met een hoogstaand kwaliteitsbeheersysteem dat continu geëvalueerd en verbeterd wordt.