Investeringen

Tiense Suikerraffinaderij - Suikerfabriek inTienenDe suikerindustrie is al jaren in beweging. 2017 is een nieuw scharniermoment. De suikerquota zullen worden afgeschaft, de markt zal geliberaliseerd worden en de wereldsuikerprijs zal een toenemende impact hebben. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor de Tiense Suikerraffinaderij.

 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en één van de belangrijkste spelers te blijven op de Europese suikermarkt, investeert de Tiense Suikerraffinaderij al verscheidene jaren in de verbetering en vernieuwing van haar productie-eenheden. Op deze manier wenst het bedrijf enerzijds de competitiviteit van haar essentiële producten zoals bulksuiker, fondants, enz. te verhogen door onder meer de kosten optimaal te beheren en anderzijds te investeren in haar unieke Belgische suikerspecialiteiten zoals de Harde Klontjes, de kandijsuiker, enz.

 

In dit deel van onze website kan je voorbeelden terugvinden van gerealiseerde investeringen: