Duurzame suikerbiet

De Tiense Suikerraffinaderij en de Belgische suikerbiet: een succeshuwelijk dat al decennia standhoudt. Het grootste deel van de suiker die onze groep produceert, halen we uit plaatselijke suikerbieten (enkel de Candicoproducten zijn gemaakt op basis van ingevoerde rietsuiker). Bovendien versterken we met ons doordacht transport- en investeringsbeleid de indrukwekkende duurzame eigenschappen van deze grondstof.

 

Plaatselijke teelt

In België beschikken we over ongeveer 5.000 bietenplanters. Jaarlijks beplanten ze vanaf maart 47.000 hectare landbouwgrond met suikerbieten. Tussen september en januari – de ‘campagne’ – worden de bieten gerooid en naar onze fabrieken gebracht. Hoe we daar de suiker eruit halen, leest u hier.

 

Duurzamer dan een bos


Jaarlijks zet een hectare suikerbieten 30 ton CO2 om in zowat 13 miljoen liter zuurstof. Vier keer meer dan een bos! Bovendien verstoort de suikerbietenteelt de biodiversiteit niet en heeft dit gewas weinig tot geen irrigatie nodig. Alsof dat nog niet volstaat, investeren de landbouwers, de Tiense Suikerraffinaderij en het Koninklijk Instituut voor de Verbetering van de Biet (KIVB) elk jaar in beter zaaizaad. En beperken we samen het gebruik van pesticiden. Zo belanden vandaag de dag de helft minder pesticiden op de Belgische suikerbietvelden dan in 1980.

 

Efficiënt transport


Het bietentransport van het veld naar de fabriek is een essentieel onderdeel van de campagne. Samen met de landbouwers en transporteurs houden we ook op dit vlak zo veel mogelijk rekening met mens en milieu. Zo bedraagt de afstand tot de fabrieken maximaal 50 kilometer en stimuleren we de landbouwers om de suikerbieten meteen op het veld schoon te maken, zodat er meer in een vrachtwagen passen. Dankzij deze inspanningen zijn er per campagne 5.300 ritten minder nodig. Ook vermijden we zo veel mogelijk dat vrachtwagens leeg terugrijden. Hoe? Door onze coproducten na de levering van de suikerbieten mee te geven met de landbouwers of transporteurs.

 

Veiligheid boven alles


Ook op het vlak van de veiligheid nemen de Tiense Suikerraffinaderij en de transporteurs hun verantwoordelijkheid. In 2010 werd dan ook het charter ‘Veilig bietenverkeer’ opgesteld. Al meer dan 120 transporteurs hebben het ondertekend en beloven zo om onder meer:


  • verantwoordelijk te werk te gaan, tijdens het laden én onderweg;
  • respect te tonen voor de vestiging en de omgeving.

Wil je meer weten over het transportcharter?